Moldplus Professional

 

Nabízí kompletní sadu modelovacích nástrojů uživatelům, kteří, potřebují provádět úpravy nebo manipulace s plochami. Pro výrobce modelů, forem, šablon, elektrod, výrobou vakuových forem a podobných částí, pro letecký průmysl a všude tam, kde je nutné obrábět plochy nebo solid modely, je Moldplus to správné řešení.

Electrode Maker

Několik nový funkcí pro zapnutí / vypnutí ořezávání umožňuje výplň mezi nezávislými plochami a Trim editor dovoluje manipulaci s hranicemi ploch.

Tvorab elektrody s vícenásobným rozšířením na 1 kliknutí

kromě nástrojů nabízených v modulu Moldplus Standard jsou k dipozici I následující nástroje:

 • vylepšené rozhraní pro výběr geometrie a výrobu elektrod
 •  náhled možností vybraného polotovaru před vložením elektrody
 • tvorba úkosů na modelu v každém požadovaném rohu
 • složité prodloužení elektrody (složené) na jediné kliknutí, (tangenciální, tažením,propojení rovin, úhly a zaoblení) pro vytvoření vyrobitelné elektrody pomocí výběru jednoduché nebo vícenásobné geometrie
 •  kopírování a transformace vytvořených elektrod do nového umístění umožní vytvořit optimalizovanou elektrodu, vytvoří výstupní soubor obsahující data pro obrobení elektrody.

Electrode Maker - klíčové rysy

 • optimální výběr geometrie elektrod
 • optimální výběr a umístění polotovaru
 • detekce kolizí mezi držákem elektrody a dílcem
 • jednoduchá transformace a kopírování elektrod
 • náhled před vložením elektrody, automatické prodloužení ploch elektrody pro snadnouvýrobu
 • úprava elektrody pro obrábění
 • HTML dokumentace obsahující informace o průběhu obrábění
 • generování NC programu
 • dokonalý nástroj pro práci s otevřenými a zavřenýmioblastmi ploch
 •  komplexní nástroj propojující nezávislé obrábění ploch
 • manipulace s hranicemi ořezaných ploch
 •  prodloužení ploch pro výrobu nástrojů na vakuové formy

 

geometrie elektrody před vytvořením rozšíření tvorba chybějící plochy a kliknutím na hranu plochy ji připojit dalším kliknutím vytvořit všechny rozšířené plochy geometrie elektrody

 

 • Průvodce detailním nastavením parametrů elektordy elektrod „Electrode Job Setup“
 • Automatické vytvoření standardních forem elektrod  (ploché, kruhové, čtvercové), včetně druhu materiálu (měď nebo grafit) a držákem (3R nebo EROWA normy)
 • Výběr obvyklých definicí elektrody na jedno kliknutí
 • Automatická volba standardních elektrod vzhledem k vybrané geometrii v případě potřeby minimálního polotovaru
 • Automatické umístění absolutních souřadnic standardní elektrody s náhledem vložení elektrody
 • Vložení elektrody po úhlem, kvůli minimalizaci hrubování polotovaru
 • Automatická detekce kolizí mezi držákem elektrody a dílcem
 • Automatické rozšíření povrchu elektrody (tangenciální, přetažení, atd.) pro tvorbu silné elektrody pro obrábění a vypalování
 • Kopírování a transformace vytvořené elektrody do nových lokalit pro případ vypálení stejné elektrody
 • Uložení standardní elektrody s již vytvořenou geometrií pro obrábění v souboru na úrovni hladiny a / nebo v samostatném souboru umožňuje snadnou správu.
 • Jednoduchá příprava elektrod (správně orientovat elektrodu pomocí rotace \ transformace, atd.), pro účely obrábění.
 • Generování HTML dokumentace o všech elektrodách včetně obrázků a informací týkajících se místa vypalování, rozměrů elektrod / atd.

Modifikace ořezů ploch

- Nejlepší nístroj na rozdělení ploch nebo vyplnění složitých řezů jediným kliknutím!
- Vytváří spojovací plochy jako tečnou (tangenciální) nebo rotační (válcová, zaoblená), mezi plochami, které nesdílejí společnou základní plochu pomocí  2 kliknutí!
- Nový Surface Trim Editor umožňuje manipulovat s hranicemi ořezávaných ploch! Snadno lze rozšířit, zkrátit nebo vložit řezy do ořezávaných ploch!

Vyplnění děr ve dveřích pomocí několika málo kliknutí