V oblasti metrologie logicky navazujeme na výrobní požadavky firem "Programování - výroba - měření". Nabízíme kompletní řešení pro problematiku měření ve firmách. Dodáváme jak měřící software firmy Verisurf, tak i hardware vyrobený pro značku Mastercam a dodáván pod názvem Master3Dgage a 3DGage.

 

 

Master3DGage™ – dostupné přenosné řešení rychlého 3D měření, které umožňuje firmám významně zrychlit výrobu a hlavně zlepšit kvalitu dílců. Ucelené HW/SW řešení automatizuje proces 3D měření a rychle ověřuje např. obráběné dílce přímo do 3D CAD modelů.

Master3DGage™ integruje šestiosý přenosný CMM – jeden z nejpřesnějších ve světě – se softwarem založeným na 3D modelu od Verisurfu. Toto ucelené řešení přináší přesný, plně automatizovaný digitální proces pro měření přímo do CAD modelů kdekoli ve firmě. První náhled je hotový během několika minut.

Přenositelnost a cenová dostupnost přenosného měřící ramene v kombinaci se softwarem na bázi 3D modelu umožňuje výrobci rychle implementovat inspekční a měřící  postupu přímo na dílně. Dokáže tak zvýšit výnosy a zlepšit kvalitu výroby a zároveň snížit náklady. Investice se rychle vrátí, což je ověřeno, a to je také důvodem, proč měřící systém na bázi 3D modelů jsou opravdovou revolucí pro výrobu na celém světě.

Špičkový software pro metrologii a správu produktových dat. Propojuje všechny typy CAD modelů a měřících zařízení v reálném čase, což umožňuje hladce a plynule provádět měření a porovnávat data obrobeného dílu s modelem. Nabízí jednoduchý přenosný Měřící systém Master3DGage, který je ideální pro rychlé měření dílů a jejich porovnání s CAD modelem. Verisurf však nabízí také další nástroje, jako jsou:

  • Basic
  • Měření
  • Sběr dat
  • Reversní inženýrství
  • a další